Bài viết

Cáp điều khiển không lưới

1311734191.nv

Cáp điều khiển không lưới:

  •    Có các loại đường kính khác nhau
  •    Có nhiều loại core từ 2 core đến 60 core
  •   Được đánh số từ 1 đến 60
  •    Được bọc ngoài bằng PVC màu đen, các core bên trong lõi đồng được bọc bằng PVC màu trắng