Bài viết

CÁP ĐIỀU KHIỂN(1 - 30) CÓ LƯỚI CHỐNG NHIỄU VÀ KHÔNG LƯỚI

 

1273549076.nv

CÁP ĐIỀU KHIỂN (1-30) LÕI ĐỒNG CÁCH ĐIỆN PVC, BỌC VỎ PVC 

 

  •  Cáp điều khiển 1 đến 30 lõi đồng.Cách điện bằng nhựa PVC, vỏ bảo vệ bằng nhựa PVC, dùng để truyền tín hiệu điều khiển. 

 

 

  •  Có 2 kiểu lõi dẫn: Cấp 2-Xoắn đồng tâm Cấp 6-Xoắn chùm hoặc xoắn phức hợp 

 

  •  Loại không có màn chắn chống nhiễu. Kí hiệu là DVV 

 

  •  Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối vói cáp là 70˚C 

 

  •  Cấp điện áp 0.6/1K