Bài viết

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1- 4 LÕI, LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ HDPE, GIÁP BẢO VỆ 1 LỚP SỢI KIM LỌAI ( CXE/WA – 0,6/1 KV)

1273133688.nv

TỔNG QUAN :

  •  Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ HDPE.
  •  Dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định
  • Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
  • Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500C
cxe wa
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:
 Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực :
  • Ở cấp điện àp 0,6/1kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935:1995 / IEC 502
  • Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000.        
  • Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính.