Bài viết

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1- 4 LÕI, LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ HDPE ( CXE-0,6/1 KV )

1273133927.nv
TỔNG QUAN:

Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ HDPE, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 600/1000V, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
  •  Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90OC.
  •  Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây là 2500C
xe
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG:

Tùy theo yêu cầu của khách hàng , CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực lực:
  •  Cấp điện áp 0,6/1kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC60502
  •  Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000 / IEC228
  •  Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính