Bài viết

CÁP ĐIỆN LỰC HẠ THẾ 1- 4 LÕI, LÕI, RUỘT ĐỒNG, CÁCH ĐIỆN PVC , VỎ PVC,GIÁP BẢO VỆ 2 LỚP BĂNG KIM LOẠI CVV/DTA – 0,6/1 KV

1273134939.nv

TỔNG QUAN :

  •   Công dụng : cáp điện lực 1 đến 4 lõi , ruột đồng, cách điện và vỏ bằng nhựa PVC
  •   Giáp 2 lớp băng kim loại bảo vệ, dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp, cấp điện áp 0,6/1kV, tần số 50Hz , lắp đặt cố định 
  •   Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 70OC.
  •   Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch với thời gian không quá 5 giây 
  •   140 oC , với mặt cắt lớn hơn 300mm2.                
  •  160 oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG :

 Tùy theo yêu cầu của khách hàng, CADIVI có khả năng sản xuất Cáp điện lực 
  •  Ở cấp điện áp 0,6/1 kV theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1995 / IEC 502
  •  Có 2 kiểu ruột dẫn : Ruột dẫn tròn ép chặt hoặc không ép chặt theo tiêu chuẩn Việt nam TCVN 6612-2000
  •  Có 1,2,3,4 lõi và loại 3 pha 1 trung tính